Coming Soon

[email protected]
+40 748020510
23.06.2023


Comunicat de presă începere implementare proiect "Dotarea unei noi unități de producție în cadrul FINOMATEX SRL"


FINOMATEX SRL, cod de identificare fiscală 32234646, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/11319/2013, cu sediul în Str. Aleea POIANA VADULUI nr. 3,
Bloc E26, Scara 1, Etaj 6, Ap. 32, Bucuresti, cod poștal 061557, România, derulează
începând cu data de 5.04.2023 proiectul cu titlul "Dotarea unei noi unități de
producție în cadrul FINOMATEX SRL", cod SMIS 160705, cofinanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-
2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene, prin AM - POC în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de
4.206.281,97 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional
Competitivitate este de 2.432.848,76 lei, echivalentă cu 70% din valoarea totală
eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este deschiderea unei noi unități de producție hrană
animale de fermă în cadrul FINOMATEX SRL în vederea refacerii capacității de reziliență a societății.

Rezultatele previzionate:

 1. Proiect implementat cu succes, documentația aferentă întocmită și transmisă
  în termen, cheltuieli realizate, indicatori și obiective îndeplinite.
 2. Echipamente și dotări recepționate și puse în funcțiune în vederea desfășurării
  activității conform cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.
 3. 1 raport de audit financiar realizat, 1 raport de audit de sisteme de management de mediu realizat.
 4. 25 autocolante, 1 afiș A3 cu informații despre proiect afișate, 2 comunicate
  de presă elaborate și distribuite în mediul online.
 5. Activitate de producție a hranei pentru animale de ferma desfășurată conform
  CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Perioada implementării proiectului: 5.04.2023-31.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin
Programul Operațional Competitiv 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.Bis.

 

Date de contact beneficiar:
Persoană de contact:
Dumitru Tanasov
Email: [email protected]
Telefon: +40748 020 510DESCARCA:


Comunicat de Presa_FINOMATEX SRL_23.06.2023.pdf